Zipip tilbyr effektiv og strategisk beskyttelse av varemerker og annen IP gjennom automatisering.