Disputasen og prøveforelesning over oppgitt emne finner sted 7. november 2018, ved det juridiske fakultet, Universitet i Oslo.