Berg kommer fra stilling som advokatfullmektig i Selmer.