Ravndal kommer fra stilling som senioradvokat i Kluge advokatfirma og dommerfullmektig i Oslo tingrett.