Fjeld kommer fra Deloitte, der hun ledet avdeling for skatte- og avgiftsprosedyre. I Simonsen Vogt Wiig går hun inn i prosedyreavdelingen med fokus på skatte- og avgiftsprosedyre, samt forsikrings- og erstatningsrett.