Fjeld kommer fra stilling som advokat i Gjensidige, og har tidligere vært blant annet konstituert lagdommer ved Borgarting lagmannsrett og dommerfullmektig ved Oslo tingrett.