Hun fikk møterett for Høyesterett før jul, og arbeider i hovedsak med erstatningsrett, fast eiendom og arv- og familierettslige spørsmål. Eckhoff kom tilbake til Advokatfirmaet Ness Lundin i 2011, etter å ha vært dommerfullmektig i Asker og Bærum tingrett .