Haldorsens kjernekompetanse er barnevern, barnerett og straffe- og erstatningsrett. Hun har erfaring som aktor i politiet, og er i dag engasjert som fast bistandsadvokat for Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett. Hun prosederer et stort antall saker for fylkesnemndene og domstolene hvert år.