Anja Ingrid Thorheim arbeider hovedsakelig innenfor konkurs og restrukturering, familie-, arv og skifterett, arbeidsrett, selskapsrett og kontraktsrett samt prosedyre og annen tvisteløsning. Hun oppnevnes regelmessig som bostyrer i konkurs. Hun har betydelig prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett, samt rettsmeklinger og øvrige forhandlinger. Hun bistår også med rådgivning til klienter fra inn- og utland.