I Schjødt vil hun primært være tilknyttet avdelingen Industri & handel.