Hun skal jobbe i avdeling for personskade- og trygd og med utlendingsrett.