Orrenius kommer fra stilling i Bryn Aarflot, og har i hovedsak erfaring fra immaterialrett og prosedyre innen design, varemerke, markedsføring og patent.