Anna jobber særlig med opphavsrettslige spørsmål, i tillegg til barnerett, arbeidsrett og strafferett