Hun oppnevnes jevnlig som bostyrer av Søndre Østfold tingrett ved offentlig skifte av dødsbo. I tillegg har hun særlig kompetanse innen fast eiendom, hvor hun blant annet jobber med tomtefeste og odelsrett.