Allum har tidligere vært konstituert statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, og politiadvokat i Økokrim. Hun deltok også i Det nasjonale statsadvokatembetets aktorat i Lime-saken.