Enger har tidligere vært dommerfullmektig ved Oslo Byfogdembete, samt jobbet for Aker Solutions og i skattelovavdelingen hos Finansdepartementet. Hun er også tilknyttet Ræders Insolvens- og Restruktureringsgruppe, og mottar jevnlig oppdrag som bobestyrer for Oslo Byfogdembete.