Hun kommer til Wiersholm fra advokatfirmaet Kvale, hvor hun var partner i fem år. Før det var Sejersted totalt 19 år i advokatfirmaet Haavind, inkludert Vislie, Ødegaard & Kolrud, som var med på fusjonen som i sin tid dannet Haavind.

Sejersted har møterett for Høyesterett.