Hun arbeider hovedsakelig med kontraktsrett, entrepriserett og sivilrettslig prosedyre.