Dahl har en mastergrad i rettsvitenskap fra UiO i 2010, og mastergrad i juss og finans fra Universitetet i Oxford i 2011. Han har møterett for Høyesterett, og har betydelig erfaring med rettssaker og rådgivning fra en rekke rettsområder, særlig selskapsrett, kontraktsrett, skatte- og avgiftsrett og offentlig rett.