Sandvik tar oppdrag innen strafferett, barnevern, psykisk helsevern og foreldretvister. Han tar også oppdrag innen utlendingsrett og annen forvaltningsrett, og gir generell rettslig rådgivning i privatrettslige tvister.