Johannessen er i hovedsak tilknyttet firmaets familie- og arverettsavdeling.