Ohnstad har bakgrunn som politiadvokat, og arbeider særlig med tingsrettslige emner, i tillegg til oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.