Støen har tidligere ledet arbeidet med å bygge opp en eiendomsjuridisk avdeling i Ernst & Young Advokatfirma (EY), vært innom Huseiernes Landsforbund, jobbet som dommerfullmektig og vært i Advokatfirmaet BA-HR.