Fjell har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og kommer fra stilling som advokat i Fortum, hvor han jobbet tett med kraftleverandørbransjen. Han har de siste årene i tillegg undervist i avtale-, kjøpsrett og selskapsrett ved UiO.