Kleppestø har betydelig erfaring med sikring og inndrivelse av utestående engasjementer, styreansvarssaker, panterett og garantirett samt gjeldsforhandling og akkord. Audun er oppnevnt som bostyrer i konkursbo, og vil være tilknyttet Brækhus’ avdeling for Selskapsrett og Finans.