Eckbo kommer fra stilling som fast advokat i Thommessen.