Ut over sin tidligere periode i Elden har han bakgrunn fra Norsk Pasientskadeerstatning, Advokatfirmaet Unneland, Advokatforum og Nestor Advokatfirma.