Tobiasson kommer fra stilling som senioradvokat i Haavind, hvor hun var tilknyttet avdelingen for Bygg, anlegg og offentlige anskaffelser. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 2011, og har vært advokatfullmektig i BAHR, dommerfullmektig i Kongsberg og Eiker tingrett, og advokat hos Kommuneadvokaten i Bærum.