Hamnes kommer fra advokatfirmaet BAHRs skattegruppe. I EY skal han være sentral i tvistegruppen, som ledd i en satsning på klagesaker og tvistesaker på skatteområdet.