Hun har solid og variert erfaring, bl.a. som partner i advokatfirmaet Elden og fagansvarlig advokat familie-, arve- og barnerett i HELP, og dommerfullmektig i Moss tingrett og Heggen og Frøland tingrett. Birgitte har lang og bred erfaring innenfor familie-, arve- og barnerett og mye erfaring som prosedyreadvokat.