Som leder av Grettes bank- og finansavdeling i en årrekke har han bistått norske og internasjonale selskaper, banker, verdipapirforetak, fond, PE-hus og statseide aksjeselskap innenfor et vidt spekter av lånetransaksjoner og andre kreditt-, garanti- og panterettslige forhold. Tidligere erfaring inkluderer flere år som konsernadvokat i DNB Nor Bank, og de siste par årene som leder for Konsernsekretariatet.