Hallan har tidligere vært advokat i CMS Kluge og dommerfullmektig i Sarpsborg.