Hagen har i en årrekke drevet egen advokatvirksomhet i Trøndelag, og er spesialist innen fagfeltene familierett med foreldretvister og barnevern som kjerneområder. Hun jobber også med strafferett som bistandsadvokat og forsvarer. Hagen har betydelig prosedyreerfaring.

I tillegg er hun medlem av advokatforeningens lovutvalg for Barne- og familierett, arv og skifte, samt medlem av advokatforeningens aksjonskomite som jobber for en bærekraftig rettshjelpssats.