Selman har flere års erfaring fra Kommuneadvokaten i Oslo. Hun har hatt møterett i Høyesterett siden 2007. Hun overtar stillingen etter Bård Nordby, som i høst ble utnevnt til tingrettsdommer.