Tidligere arbeidsgiver er Opplysningsvesenets fond. Borchgrevink-Næss har vært eiendomsadvokat i en årrekke før dette, blant annet som advokat i Wiersholm og Føyen.