Sunde er i dag advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon.