Rettssaksavdelingen i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er et av Norges største prosedyremiljøer. Advokatene fører rettssaker for staten ved Pasientskadenemnda i alle rettsinstanser.