Våren 2020 var han praktikant ved den norske FN-delegasjonen i New York.