Meland har sin kjernekompetanse innen fremmedkapitalmarkeder, som inkluderer obligasjonslån og andre lignende verdipapirer. I tillegg jobber han en del bredere innen finansering samt med M&A, generell selskapsrett og egenkapitalmarkeder.