Han har mange års erfaring med næringseiendom fra Thommessen, samt fylkesmannens byggesaksavdeling. Han har særskilt kompetanse der offentlig myndighet er involvert.