Han ble utdannet ved UiB i 2008, og kom til Harris samme år.