Bergene har særlig erfaring med finansregulatorisk, og har bakgrunn som general counsel i Carnegie og fra Oslo Børs.