Lysaker har ved siden av studiene jobbet i UDI, Gatejuristen, Front Advokatfirma og som hjelpelærer i arbeidsrett for økonomi- og jusstudenter ved UiA.