Hansteen er spesialist i arbeidsrett og pensjon, tvisteløsning og prosedyre og har møterett for Høyesterett. Hansteen er en erfaren advokat innen kollektiv arbeidsrett, og har prosedert over 40 saker i Arbeidsretten. Han har også bistått i saker for Menneskerettighetsdomstolen. Hansteen kommer fra Advokatfirmaet Grette.