I 2019 var hun i permisjon og arbeidet som utreder i Borgarting lagmannsrett. Holm arbeider særlig med fast eiendom, medierett, eiendomsskatt og tvisteløsning»