Lund har fra tidligere erfaring fra EFTA-domstolen, EFTAs overvåkingsorgan (ESA), og som privatpraktiserende advokat. Han har særlig kompetanse innen EU/EØS- og konkurranserett, herunder regelverket om offentlig støtte og anbudsregelverket. Han har ført flere saker for både EU- og EFTA-domstolen.