Han fullførte sin Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2016. Han har særlig kompetanse innenfor fast eiendom, eierskifte, forsikringsrett og tvisteløsning.