Femoen har bakgrunn som ansvarlig jurist i Fagjuristene, og skal særlig arbeide med arbeidsrett og strafferett.