Synne Bernhardt har jobbet som lege siden 1999 og kirurg siden 2001. Hun har tidligere vært universitetslektor ved Universitetet i Oslo ved det medisinske fakultet.

 

Hun ble ferdig jurist i november 2019, og har tatt fordypning i helse- og arbeidsrett, også i EØS-rettslig kontekst.

 

Bernhardt har solid kunnskap om organiseringen av kommunale helse -og omsorgstjenester samt spesialisthelsetjenesten. Bernhardt jobber hovedsakelig med pasientrettigheter, pasientsikkerhet, arbeidsrett samt tilsynssaker.