Kantanen har lang erfaring fra fornybarsektoren, og kommer fra stillingen som internadvokat i Hydro hvor hun har hatt hovedansvar for å bistå konsernets kraftvirksomhet. Den siste tiden ledet hun avdelingen som følger opp Hydros investeringer innenfor fornybar teknologi. Hun har også bakgrunn fra Thommessens kraftavdeling, kraftbørsen Nordpool og Finanstilsynet.